YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN PELAJAR MALAYSIA

Yayasan Pendidikan Dan Kebajikan Pelajar Malaysia (YPKPM) ditubuhkan pada 17 Jun 2014 berdaftar di bawah Seksyen 7 Akta Pertubuhan 1966. (No. Pendaftaran : PPM - 033/17062014)
Fokus YPKPM adalah:
 1. Bantuan kepada pelajar-pelajar dari golongan kurang berkemampuan (B40) yang mempunyai tahap pencapaian akademik yang baik untuk terus dibantu.
 2. Mewujudkan satu sinergi bersepadu dikalangan syarikat korporat, institusi pendidkan dan badan bukan kerajaan dalam memperkasa bidang pendidikan.
 3. Membangunkan potensi anak-anak watan ke arah memastikan kemajuan, kemenjadian dan kemuliaan yang berkekalan bagi diri keluarga dan seluruh generasi akan datang.
 4. Membangunkan modal insan yang berasaskan pengetahuan.

AKTIVITI

Sumbangan Kelengkapan Sekolah

"BACK TO SCHOOL"

Kempen Pencegahan Jenayah

"SEKOLAH SELAMAT"

Sumbangan Fakir Miskin

"INFAQ"

Pendidikan Kerjaya

"e-ENTREPRENEUR"

Portal Pendidikan PERCUMA

"iLEARN Ace"

Aktiviti Dan Program

 • Menubuhkan berberapa tabung Amanah untuk membantu pelajar yang menghadapi masalah yuran pengajian, peralatan pembelajaran.
 • Mengadakan pusat-pusat pembelajaran samada secara offline atau online digital kepada pelajar secara percuma atau harga yang berkemampuan.
 • Mengadakan kelas tambahan kepada pelajar pelajar yang kurang berkemampuan.
 • Bekerjasama dengam universiti atau kolej bagi membantu pelajar untuk memasuki ke pusat pengajian kerajaan atau swasta.
 • Mengadakan expo atau karnival pendidikan bagi memberi penerangan dan peluang berlajar di pusat pengajian tinggi.
 • Membuka pejabat pentadbiran di seluruh negeri bagi memperluaskan perkhidmatan Pendidikan kepada masyarakat.
 • Mencari sumber kewangan kepada yayasan bagi membantu untuk menbiayai segala program. Sumber kewangan diperolehi dari SUMBANGAAN SYARIKAT KOPERAT/INDIVIDU atau menjalankan perniagaan berunsur pendidikan.
 • Memberi anugerah atau penghargaan kepada individu atau syarikat yang memberikaan sumbangan bagi menjayakan program yayasaan.

PEJABAT URUSAN

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN PELAJAR MALAYSIA

PETA LOKASI

FACEBOOK